La Bibliografia gramsciana, fondata da John M. Cammett, ora curata da Francesco Giasi e da Maria Luisa Righi con la collaborazione dell'International Gramsci Society raccoglie volumi, saggi e articoli su Gramsci pubblicati dal 1922 e pubblicazioni e traduzioni degli scritti di Gramsci dal 1927. Per aggiornamenti, integrazioni o correzioni scrivere a: bibliografiagramsciana@fondazionegramsci.org

 • Drăgulin, Sabin, Caietul 12 (XXIX). 1932. Însemnări și note răzlețe pentru un grup de eseuri despre istoria intelectualilor, 2018
  SOGGETTI:Chiesa cattolica; Intellettuali Italiani; Quaderno 12;

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021252, livello=B1, titolo=Caietul 12 (XXIX). 1932. Însemnări și note răzlețe pentru un grup de eseuri despre istoria intelectualilor, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Sabin, Cascione, Giuseppe, Gramsci, Antonio], autorevoc=[Drăgulin, Sabin, Cascione, Giuseppe, Gramsci, Antonio], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007851, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007329, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003167], responsability_ruolo=[traduttore, introduzione, author], first_author=Drăgulin, Sabin, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=2018, forma_normalizzata=20180101-20181231, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=Începând cu anul 1931, ne spune Gramsci, a fost interesat să fixeze anumite aspecte caracteristice ale istoriei intelectualilor italieni. Acest interes s-a născut, pe de o parte, din dorința de a aprofunda conceptul de Stat iar pe de alt parte de a înțelege anumite aspecte ale dezvoltării istorice ale poporului italian. Chiar restrângând liniile esențiale de cercetare, aceasta rămâne în continuare importantă. Este absolut obligatoriu să ajungem cu cercetarea noastră până la Imperiul roman și la prima concentrare de intelectuali cosmopoliți (perioada imperială), pe care acesta l-a determinat. Studierea formării organizației bisericești creștino-papală care dă moștenirii cosmopolitismului intelectual imperial o formă de castă, ce poate fi regăsită la nivel european, etc. Doar așa, din punctul meu de vedere, se explică de ce doar după secolul al VIII-lea, adică odată cu declanșarea primelor lupte dintre Stat și Biserică, ce are ca element fundamental controlul asupra jurisdicției naționale, se poate vorbi de intelectuali "naționali"; până la acel moment, intelectualii italieni erau cosmopoliți, exercitând o funcție universalistă (fie pentru Biserică, fie pentru Imperiu)., table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, soggettivoc=[Chiesa cattolica;, Intellettuali Italiani;, Quaderno 12;], subjectvoc=[Cattolic Church;, Italian intellectuals;, Notebook 12;], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021252, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20180101-20181231}]
 • Drăgulin, Sabin, Caietul 10. 1932-1935. Filosofia lui Benedetto Croce, 2017
  SOGGETTI:Croce, Benedetto; Quaderno 10;

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021253, livello=B1, titolo=Caietul 10. 1932-1935. Filosofia lui Benedetto Croce, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Sabin, Gramsci, Antonio, Chielli, Angelo], autorevoc=[Drăgulin, Sabin, Gramsci, Antonio, Chielli, Angelo], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007851, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003167, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-008239], responsability_ruolo=[traduttore, author, introduzione], first_author=Drăgulin, Sabin, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=2017, forma_normalizzata=20170101-20171231, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=Lunga și îndârjita dezbatere pe care Antonio Gramsci a întreținut-o pe parcursul întregii sale vieți de om politic și de intelectual cu gândirea lui Benedetto Croce s-a dezvoltat în cadrul unei ample palete de argumente (politice, filosofice, etice, estetice și istorice). Importanța atribuită de Gramsci filosofului și istoricului napolitan în cadrul culturii italiene și europene a fost atât de relevantă, încât a simțit nevoia să dezvolte o gândire de tip "anti-Croce", într-o cheie de înțelegere inversată față de paradigma moderată și conservatoare al cărei cel mai important interpret la nivel internațional a fost Croce., table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, soggettivoc=[Croce, Benedetto, Quaderno 10;], subjectvoc=[Croce, Benedetto, notebook 10;], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021253, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20170101-20171231}]
 • Drăgulin, Sabin Gramsciana, 2016, [Review]
  FA PARTE DI: Polis, Revista de Ştiinţe Politice, 2, 05.2016

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021265, livello=RP, titolo=Gramsciana, 2016, [Review], sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Sabin], autorevoc=[Drăgulin, Sabin], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007851], responsability_ruolo=[author], first_author=Drăgulin, Sabin, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=05.2016, forma_normalizzata=20160501-20160531, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[d'Orsi, Angelo, Gramsciana, Polis, Revista de Ştiinţe Politice], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0019654, ], relazioni_tipo_relazione=[recensito, padre], relazioni_numero_volume=[, 4], relazioni_numero_issue=[, 2], relazioni_start=[, ], relazioni_end=[, ], relazioni_pagine=[, ], relazioni_forma_visualizzata=[2014, 05.2016], relazioni_forma_normalizzata=[20140101-20141231, 20160501-20160531], relazioni_tipo_data=[, ], relazioni_luogo=[, ], relazioni_editore=[, ], relazioni_paese=[, ], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021265, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20160501-20160531}]
 • Drăgulin, Ioana Cristea - Chielli, Angelo O altfel de perspectivă: Croce, Gentile, Gramsci. Filosofia italiană la începutul secolului XX
  FA PARTE DI: Polis, Revista de Ştiinţe Politice, 2, 05.2016
  SOGGETTI:Croce, Benedetto; Modernismo; Marxismo;

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021270, livello=AP, titolo=O altfel de perspectivă: Croce, Gentile, Gramsci. Filosofia italiană la începutul secolului XX, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Ioana Cristea, Chielli, Angelo], autorevoc=[Drăgulin, Ioana Cristea, Chielli, Angelo], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-008239], responsability_ruolo=[author, author], first_author=Drăgulin, Ioana Cristea, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=05.2016, forma_normalizzata=20160501-20160531, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=The social, economic and political developments at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, have produced an intellectual emulation phenomenon on the political ideas level which were the catalyst of the ideologies strongly remarked after the end of the First World War. The Italian cultural space, through the ideas promoted by Benedetto Croce, Giovanni Gentile and Antonio Gramsci were strong integrated in this context., table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Polis, Revista de Ştiinţe Politice], relazioni_identificativo=[], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[4], relazioni_numero_issue=[2], relazioni_start=[], relazioni_end=[], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[05.2016], relazioni_forma_normalizzata=[20160501-20160531], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[], soggettivoc=[Croce, Benedetto;, Modernismo;, Marxismo;], subjectvoc=[Croce, Benedetto;, Modernism;, Marxismo;], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021270, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20160501-20160531}]
 • Drăgulin, Ioana Cristea Viziunea lui Antonio Gramsci asupra creării statului modern Italian
  FA PARTE DI: Polis, Revista de Ştiinţe Politice Volum, 2, 05.2016, 29-40
  SOGGETTI:Nazione-Stato; Italia, Stato; Risorgimento; Egemonia;

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021271, livello=AP, titolo=Viziunea lui Antonio Gramsci asupra creării statului modern Italian, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Ioana Cristea], autorevoc=[Drăgulin, Ioana Cristea], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852], responsability_ruolo=[author], first_author=Drăgulin, Ioana Cristea, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=05.2016, forma_normalizzata=20160501-20160531, tipo_data=, consistenza=29-40 pp., lingua=[ron], abstract=The main conclusion that Antonio Gramsci reached after studying the historical period in which the Italian modern state and the Italian nation were formed, was that the Risorgimento failed. The author aim in this study is to shortly describe the fundamental elements of the Gramscian theory through which has been interpreted the Risorgimento phenomenon., table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Polis, Revista de Ştiinţe Politice Volum], relazioni_identificativo=[], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[4], relazioni_numero_issue=[2], relazioni_start=[], relazioni_end=[], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[], relazioni_forma_normalizzata=[], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[], soggettivoc=[Nazione-Stato;, Italia, Stato;, Risorgimento;, Egemonia;], subjectvoc=[Nation state;, Italy State;, Renaissance;, Hegemony;], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021271, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20160501-20160531}]
 • Gramsci, Antonio, Scrieri (1914-1926), editie ingrijita de Guido Liguori si Sabin Dragulin; traducere de Iana Cristea Dragulin; cuvant-inainte de Guido Liguori; postfata de Sabin Dragulin si Ioana Cristea Dragulin; Iași: Adenium, 2015, 271
  editie ingrijita de Guido Liguori si Sabin Dragulin; traducere de Iana Cristea Dragulin; cuvant-inainte de Guido Liguori; postfata de Sabin Dragulin si Ioana Cristea Dragulin
  SOGGETTI:Scritti precarcerari

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0020256, livello=B1, titolo=Scrieri (1914-1926), sottotitolo=, tipo_titolo=, responsability_namePart=[Gramsci, Antonio, Liguori, Guido, Dragulin, Sabin, Dragulin, Iana Cristea, Liguori, Guido, Dragulin, Iana Cristea, Dragulin, Sabin], autorevoc=[Gramsci, Antonio, Liguori, Guido, Dragulin, Sabin, Dragulin, Iana Cristea, Liguori, Guido, Dragulin, Iana Cristea, Dragulin, Sabin], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003167, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-000601, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007851, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-000601, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007851], responsability_ruolo=[author, curatore, curatore, traduttore, prefazione, postfazione, postfazione], first_author=Gramsci, Antonio, forma_parallela=, responsability=editie ingrijita de Guido Liguori si Sabin Dragulin; traducere de Iana Cristea Dragulin; cuvant-inainte de Guido Liguori; postfata de Sabin Dragulin si Ioana Cristea Dragulin, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Iași, editore=Adenium, forma_visualizzata=2015, forma_normalizzata=20150101-20151231, tipo_data=, consistenza=271, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=FIG: A.G. 484, soggettivoc=[Scritti precarcerari], subjectvoc=[Pre Prison Writings], note_riservate=ISBN - 9786067421255, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0020256, recordOrigin=, condizioni_accesso=public, dateIssued=20150101-20151231}]
 • Liguori, Guido De la rebel la revoluționar. Gândirea lui Gramsci înainte de închisoare
  FA PARTE DI: Gramsci, Antonio, Scrieri (1914-1926), 2015, Iași: Adenium, 7-36
  SOGGETTI:Scritti precarcerari

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0020257, livello=IP, titolo=De la rebel la revoluționar. Gândirea lui Gramsci înainte de închisoare, sottotitolo=, tipo_titolo=, responsability_namePart=[Liguori, Guido], autorevoc=[Liguori, Guido], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-000601], responsability_ruolo=[author], first_author=Liguori, Guido, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Iași, editore=Adenium, forma_visualizzata=2015, forma_normalizzata=20150101-20151231, tipo_data=, consistenza=pp. 7-36, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=FIG: A.G. 484, relazioni_titolo_collegato=[Gramsci, Antonio, Scrieri (1914-1926)], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0020256], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[], relazioni_start=[], relazioni_end=[], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[2015], relazioni_forma_normalizzata=[20150101-20151231], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[], soggettivoc=[Scritti precarcerari], subjectvoc=[Pre Prison Writings], note_riservate=ISBN - 9786067421255, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0020257, recordOrigin=, condizioni_accesso=public, dateIssued=20150101-20151231}]
 • Drăgulin, Ioana Cristea - Drăgulin, Sabin Antonio Gramsci în România
  FA PARTE DI: Gramsci, Antonio, Scrieri (1914-1926), 2015, Iași: Adenium, 263-271, pp. 263 - 271
  SOGGETTI:Scritti precarcerari

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0020258, livello=E1, titolo=Antonio Gramsci în România, sottotitolo=, tipo_titolo=, responsability_namePart=[Drăgulin, Ioana Cristea, Drăgulin, Sabin], autorevoc=[Drăgulin, Ioana Cristea, Drăgulin, Sabin], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007851], responsability_ruolo=[author, author], first_author=Drăgulin, Ioana Cristea, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Iași, editore=Adenium, forma_visualizzata=2015, forma_normalizzata=20150101-20151231, tipo_data=, consistenza=pp. 263-271, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=FIG: A.G. 484, relazioni_titolo_collegato=[Gramsci, Antonio, Scrieri (1914-1926)], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0020256], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[], relazioni_start=[263], relazioni_end=[271], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[2015], relazioni_forma_normalizzata=[20150101-20151231], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[Iași], relazioni_editore=[Adenium], relazioni_paese=[RO], soggettivoc=[Scritti precarcerari], subjectvoc=[Pre Prison Writings], note_riservate=ISBN - 9786067421255, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0020258, recordOrigin=, condizioni_accesso=public, dateIssued=20150101-20151231}]
 • Drăgulin, Ioana Cristea Dizionario gramsciano 1926-1937, 2013, [Review]: Dicţionarul gramscian
  FA PARTE DI: Sfera Politicii, 1, 02.2013

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021279, livello=RP, titolo=Dizionario gramsciano 1926-1937, 2013, [Review], sottotitolo=Dicţionarul gramscian, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Ioana Cristea], autorevoc=[Drăgulin, Ioana Cristea], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852], responsability_ruolo=[author], first_author=Drăgulin, Ioana Cristea, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=2013, forma_normalizzata=20130101-20131231, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=Review of Dizionario gramsciano 1926-1937, G. Liguori, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Liguori, Guido, Dizionario gramsciano 1926-1937, Sfera Politicii], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0018355, ], relazioni_tipo_relazione=[recensito, padre], relazioni_numero_volume=[, 21], relazioni_numero_issue=[, 1], relazioni_start=[, ], relazioni_end=[, ], relazioni_pagine=[, ], relazioni_forma_visualizzata=[2009, 02.2013], relazioni_forma_normalizzata=[20090101-20091231, 20130201-20130231], relazioni_tipo_data=[, ], relazioni_luogo=[, ], relazioni_editore=[, ], relazioni_paese=[, ], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021279, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20130201-20130231}]
 • Antologia, 2012, [Review]: Gramsci în lectura lui Antonio A. Santucci
  FA PARTE DI: Sfera Politicii, 6, 2012

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021278, livello=RP, titolo=Antologia, 2012, [Review], sottotitolo=Gramsci în lectura lui Antonio A. Santucci, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Drăgulin, Ioana Cristea], autorevoc=[Drăgulin, Ioana Cristea], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007852], responsability_ruolo=[], first_author=Drăgulin, Ioana Cristea, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=2012, forma_normalizzata=20120101-20121231, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=Review of Antologia, A. Gramsci, A Santucci, G. Liguori, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Gramsci, Antonio, Antologia, Sfera Politicii], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0019225, ], relazioni_tipo_relazione=[recensito, padre], relazioni_numero_volume=[, 20], relazioni_numero_issue=[, 6], relazioni_start=[, ], relazioni_end=[, ], relazioni_pagine=[, ], relazioni_forma_visualizzata=[2012, 2012], relazioni_forma_normalizzata=[20120101-20121231, 20120101-20121231], relazioni_tipo_data=[, ], relazioni_luogo=[, ], relazioni_editore=[, ], relazioni_paese=[, ], note_riservate=, source=, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0021278, recordOrigin=, condizioni_accesso=, dateIssued=20120101-20121231}]
 • , Gramsci şi Sartre : mari gânditori ai secolului 20, Coordonatori: Gheorghe Stoica, Răzvan Victor Pantelimon, Enache Tuşa; Bucarest: Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2007, 174
  Coordonatori: Gheorghe Stoica, Răzvan Victor Pantelimon, Enache Tuşa
  SOGGETTI:Sartre, Jean-Paul

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0018557, livello=B2, titolo=Gramsci şi Sartre : mari gânditori ai secolului 20, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[, Stoica, Gheorghe Lencan, Pantelimon, Răzvan Victor, Tuşa, Enache], autorevoc=[, Stoica, Gheorghe Lencan, Pantelimon, Răzvan Victor, Tuşa, Enache], responsability_codice=[, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-005302, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007327, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007328], responsability_ruolo=[author, curatore, curatore, curatore], first_author=Stoica, Gheorghe Lencan, forma_parallela=, responsability=Coordonatori: Gheorghe Stoica, Răzvan Victor Pantelimon, Enache Tuşa, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Bucarest, editore=Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, forma_visualizzata=2007, forma_normalizzata=20070101-20071231, tipo_data=inferred, consistenza=174, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=FIG: G. 662, soggettivoc=[Sartre, Jean-Paul], subjectvoc=[Sartre, Jean-Paul], note_riservate=, source=, recordInfo=francescogiasi@libero.it, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0018557, recordOrigin=MODS.2CA76632A53E77B, condizioni_accesso=public, dateIssued=20070101-20071231}]
 • Pantelimon, Răzvan Victor Influenta lui Antonio Gramsci în America Latină
  FA PARTE DI: Gramsci şi Sartre : mari gânditori ai secolului 20, 2007, pp. 29 - 44
  SOGGETTI:All'Estero: America Latina

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0018560, livello=E2, titolo=Influenta lui Antonio Gramsci în America Latină, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Pantelimon, Răzvan Victor], autorevoc=[Pantelimon, Răzvan Victor], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007327], responsability_ruolo=[author], first_author=Pantelimon, Răzvan Victor, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=, forma_normalizzata=, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Gramsci şi Sartre : mari gânditori ai secolului 20], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0018557], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[], relazioni_start=[29], relazioni_end=[44], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[2007], relazioni_forma_normalizzata=[20070101-20071231], relazioni_tipo_data=[inferred], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[RO], soggettivoc=[All'Estero: America Latina], subjectvoc=[Abroad, Latin America], note_riservate=, source=, recordInfo=francescogiasi@libero.it, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0018560, recordOrigin=MODS.2CA76656AE5148B, condizioni_accesso=public, dateIssued=20070101-20071231}]
 • Tuşa, Enache Antonio Gramsci, jurnalist şi scriitor politic
  FA PARTE DI: Gramsci şi Sartre : mari gânditori ai secolului 20, 2007, pp. 84 - 94
  SOGGETTI:Studi di caso; All'Estero: Romania; All'Estero: Europa Dell'Est; Universalismo

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0018564, livello=E2, titolo=Antonio Gramsci, jurnalist şi scriitor politic, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Tuşa, Enache], autorevoc=[Tuşa, Enache], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-007328], responsability_ruolo=[author], first_author=Tuşa, Enache, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=, forma_normalizzata=, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Gramsci şi Sartre : mari gânditori ai secolului 20], relazioni_identificativo=[IT-GRAMSCI-BIB00001-0018557], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[], relazioni_start=[84], relazioni_end=[94], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[2007], relazioni_forma_normalizzata=[20070101-20071231], relazioni_tipo_data=[inferred], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[RO], soggettivoc=[Studi di caso, All'Estero: Romania, All'Estero: Europa Dell'Est, Universalismo], subjectvoc=[case studies, Abroad, Romania, Abroad, East Europe, Universalism], note_riservate=, source=, recordInfo=francescogiasi@libero.it, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0018564, recordOrigin=MODS.2CA76656FD19C77, condizioni_accesso=public, dateIssued=20070101-20071231}]
 • Baratta, Giorgio Gramsci printre noi: Hall, Said, Balibar
  FA PARTE DI: Societate & Cultura. Noua Alternativa, 42-43, May-June, 1997
  SOGGETTI:Hall, Stuart; Said, Edward; Balibar, Etienne

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0001589, livello=AP, titolo=Gramsci printre noi: Hall, Said, Balibar, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Baratta, Giorgio], autorevoc=[Baratta, Giorgio], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-000094], responsability_ruolo=[author], first_author=Baratta, Giorgio, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=, forma_normalizzata=, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Societate & Cultura. Noua Alternativa], relazioni_identificativo=[], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[42-43], relazioni_start=[], relazioni_end=[], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[May-June, 1997], relazioni_forma_normalizzata=[19970502-19970502], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[], soggettivoc=[Hall, Stuart, Said, Edward, Balibar, Etienne], subjectvoc=[Hall, Stuart, Said, Edward, Balibar, Etienne], note_riservate=, source=AP. (IGS Newsletter, 9, April, 1999) FIND PAGES! TILDE (ROMANIAN SHORT A IN CULTURA and ALTERNATIVA), recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0001589, recordOrigin=antonio6-1624., condizioni_accesso=public, dateIssued=19970502-19970502}]
 • Stoica, Gheorghe Lencan Antonio Gramsci din nou în actualitate
  FA PARTE DI: Societate & Cultura. Noua Alternativa, 42-43, May-June, 1997
  SOGGETTI:Attualità

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0012530, livello=AP, titolo=Antonio Gramsci din nou în actualitate, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Stoica, Gheorghe Lencan], autorevoc=[Stoica, Gheorghe Lencan], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-005302], responsability_ruolo=[author], first_author=Stoica, Gheorghe Lencan, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=, forma_normalizzata=, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Societate & Cultura. Noua Alternativa], relazioni_identificativo=[], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[42-43], relazioni_start=[], relazioni_end=[], relazioni_pagine=[], relazioni_forma_visualizzata=[May-June, 1997], relazioni_forma_normalizzata=[19970101-19971231], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[], soggettivoc=[Attualità], subjectvoc=[actuality], note_riservate=! TILDE (ROMANIAN SHORT A IN CULTURA AND ALTERNATIVA), source=(IGS Newsletter, 9, April, 1999) FIND2 PAGES, recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0012530, recordOrigin=antonio6-12850., condizioni_accesso=public, dateIssued=19970101-19971231}]
 • Lencan Stoica, Gheorghe, Gramsci, Cultura şi politica; Bucharest: Editura politica, 1987, 216
  SOGGETTI:Religione; Intellettuali; Cultura; Blocco Storico; Nazionale; Egemonia; Lingua (e Linguistica); Giornalismo

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0007423, livello=B1, titolo=Gramsci, Cultura şi politica, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Lencan Stoica, Gheorghe], autorevoc=[Lencan Stoica, Gheorghe], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003268], responsability_ruolo=[author], first_author=Lencan Stoica, Gheorghe, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Bucharest, editore=Editura politica, forma_visualizzata=1987, forma_normalizzata=19870101-19871231, tipo_data=, consistenza=216, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, soggettivoc=[Religione, Intellettuali, Cultura, Blocco Storico, Nazionale, Egemonia, Lingua (e Linguistica), Giornalismo], subjectvoc=[Religion, Intellectuals, Culture, Historical bloc, National, Hegemony, Language (including Linguistics), Journalism], note_riservate=, source=(Santucci, 7-92), recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0007423, recordOrigin=antonio6-7586., condizioni_accesso=public, dateIssued=19870101-19871231}]
 • Milca, Mihai Praxis si istorie în conceptia lui Antonio Labriola
  FA PARTE DI: Revista de Filosofie - Revue de Philosophie, 1, 1983
  SOGGETTI:Labriola, Antonio; Storiografia

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0008875, livello=AP, titolo=Praxis si istorie în conceptia lui Antonio Labriola, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Milca, Mihai], autorevoc=[Milca, Mihai], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003800], responsability_ruolo=[author], first_author=Milca, Mihai, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=, forma_normalizzata=, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Revista de Filosofie - Revue de Philosophie], relazioni_identificativo=[], relazioni_tipo_relazione=[padre], relazioni_numero_volume=[], relazioni_numero_issue=[1], relazioni_start=[], relazioni_end=[], relazioni_pagine=[32-40], relazioni_forma_visualizzata=[1983], relazioni_forma_normalizzata=[19830101-19831231], relazioni_tipo_data=[], relazioni_luogo=[], relazioni_editore=[], relazioni_paese=[], soggettivoc=[Labriola, Antonio, Storiografia], subjectvoc=[Labriola, Antonio, historiography], note_riservate=, source=A. (Addendum-AHCI)., recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0008875, recordOrigin=antonio6-9101., condizioni_accesso=public, dateIssued=19830101-19831231}]
 • Milca, Mihai Radu Florian, "Antonio Gramsci un marxist contemporan" [Review]
  FA PARTE DI: Revista de Filosofie - Revue de Philosophie, 3, 1983

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0008876, livello=RP, titolo=Radu Florian, "Antonio Gramsci un marxist contemporan" [Review], sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Milca, Mihai], autorevoc=[Milca, Mihai], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003800], responsability_ruolo=[author], first_author=Milca, Mihai, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=, editore=, forma_visualizzata=, forma_normalizzata=, tipo_data=, consistenza=, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, relazioni_titolo_collegato=[Revista de Filosofie - Revue de Philosophie, Antonio Gramsci, un marxist contemporan], relazioni_identificativo=[, IT-GRAMSCI-BIB00001-0004940], relazioni_tipo_relazione=[padre, recensito], relazioni_numero_volume=[, ], relazioni_numero_issue=[3, ], relazioni_start=[, ], relazioni_end=[, ], relazioni_pagine=[252-54, ], relazioni_forma_visualizzata=[1983, 1982], relazioni_forma_normalizzata=[19830101-19831231, 19820101-19821231], relazioni_tipo_data=[, ], relazioni_luogo=[, ], relazioni_editore=[, ], relazioni_paese=[, ], note_riservate=, source=A. (Addendum-AHCI), recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0008876, recordOrigin=antonio6-9102., condizioni_accesso=public, dateIssued=19830101-19831231}]
 • Gramsci, Antonio, Intelectuali, literatura şi viata nationala, scrieri alese, trad. şi pref. de Florian Potra; Bucuresti: Univers, 1983
  scrieri alese, trad. şi pref. de Florian Potra

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0015495, livello=B1, titolo=Intelectuali, literatura şi viata nationala, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Gramsci, Antonio, Potra, Florian], autorevoc=[Gramsci, Antonio, Potra, Florian], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-003167, IT-GRAMSCI-EACCPF0001-004500], responsability_ruolo=[author, curatore], first_author=Gramsci, Antonio, forma_parallela=, responsability=scrieri alese, trad. şi pref. de Florian Potra, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Bucuresti, editore=Univers, forma_visualizzata=1983, forma_normalizzata=19830101-19831231, tipo_data=inferred, consistenza=, lingua=[ron], paese=[RO], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, note_riservate=, source=Luisa: Bibl. Univ. Bucaresti, recordInfo=lrighi@fondazionegramsci.org, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0015495, recordOrigin=MODS.2C85A0C1FD386ED, condizioni_accesso=public, dateIssued=19830101-19831231}]
 • Florian, Radu, Antonio Gramsci, un marxist contemporan; Bucharest: Editura Politica, 1982, 255
  SOGGETTI:Biografia Generale

  SolrDocument[{id=IT-GRAMSCI-BIB00001-0004940, livello=B1, titolo=Antonio Gramsci, un marxist contemporan, sottotitolo=, tipo_titolo=uniform, responsability_namePart=[Florian, Radu], autorevoc=[Florian, Radu], responsability_codice=[IT-GRAMSCI-EACCPF0001-002159], responsability_ruolo=[author], first_author=Florian, Radu, forma_parallela=, responsability=, note_edizione_traduzione=, luogo_pubblicazione=Bucharest, editore=Editura Politica, forma_visualizzata=1982, forma_normalizzata=19820101-19821231, tipo_data=, consistenza=255, lingua=[ron], abstract=, table_contents=, titolo_collana=, collocazione=, soggettivoc=[Biografia Generale], subjectvoc=[Biography, General], note_riservate=, source=B. [Szabo, 3/1988], recordInfo=, identifier=IT-GRAMSCI-BIB00001-0004940, recordOrigin=antonio6-5046., condizioni_accesso=public, dateIssued=19820101-19821231}]
47 notizie bibliografiche in banca dati